Dyrektor PCK poszukiwany
Dodane przez Krzysiek dnia 05 maj 2010 14:16
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydata na stanowisko: DYREKTOR GENERALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PCK. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.
Rozszerzona zawartość newsa
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydata na stanowisko: DYREKTOR GENERALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PCK. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.

Wymagania :

- wykształcenie wyższe,
- udokumentowana znajomość języka angielskiego,
- potwierdzone co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu i pracy na
stanowisku kierowniczym,
- znajomość obszarów działania Polskiego Czerwonego Krzyża, jego miejsca i roli w
Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
- obywatelstwo polskie,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo
skarbowe.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

- wykonywanie uchwał organów statutowych PCK,
- przygotowywanie sprawozdań, bilansów i preliminarzy budżetowych,
- zapewnienie prawidłowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi oraz
zasobami materiałowymi w tym nieruchomościami,
- reprezentowanie PCK wobec instytucji oraz organizacji zewnętrznych zgodnie z
upoważnieniami Zarządu Głównego PCK,
- kierowanie pracą Biura ZG PCK i współpraca z jednostkami terenowymi
Stowarzyszenia,
- reprezentowanie ZG PCK jako pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z aktualnym zdjęciem, listu motywacyjnego, kopii dyplomu, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i znajomość języka obcego, oświadczenie potwierdzające korzystanie z pełni praw publicznych oraz oświadczenie dotyczące niekaralności do dnia 21 maja 2010 r. na adres: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa, z dopiskiem „rekrutacja”.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”
(Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).


Zarząd Główny PCK zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.