SZKOLENIE Jak pracować w zespole???
Dodane przez narvana dnia 16 listopad 2007 23:20
Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku 15 - 30 lat z organizacji młodzieżowych lub nieformalnych grup młodzieżowych działających w województwie pomorskim. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy po 2-4 osoby z organizacji/grupy/szkoły.
Rozszerzona zawartość newsa
29 listopad - 2 grudzień 2007
Informacje ogólne

Czas: wyjazd: 29.11 (czwartek) godz. 16:00; powrót: 02.12 (niedziela) ok. 15:00
Miejsce: Tuchomie
Organizator: Centrum Współpracy Młodzieży

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku 15 - 30 lat z organizacji młodzieżowych lub nieformalnych grup młodzieżowych działających w województwie pomorskim. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy po 2-4 osoby z organizacji/grupy/szkoły.

Tematyka

Co dwie głowy, to nie jednar30; Czy zastanawialiście się, że w grupie można zrobić więcej. Więcej pomysłów, ludzi, ciekawych osobowości i poglądów na świat. Jeżeli pracujesz w grupie ludzi i chcesz dowiedzieć się więcej, co zrobić aby wykonywane przez Was zadania były jeszcze lepsze i ciekawsze, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Celem projektu jest zdobycie umiejętności z zakresu pracy zespołowej przez członków grup i organizacji młodzieżowych.
Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:
- Dlaczego warto pracować w grupie, jakie zadania należy wykonywać w grupie?
- Jakie są role poszczególnych osób w grupie? Kto powinien pełnić obowiązki?
- Rodzaje przywództwa w grupie, motywowanie do pracy w grupie,
- Komunikacja w grupie,
- Metody pracy w grupie i podejmowanie decyzji.
Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym w formie interaktywnych warsztatów, pozwalających na samodzielne weryfikowanie własnego poziomu wiedzy i umiejętności w trakcie zajęć. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzą trenerzy Centrum Współpracy Młodzieży.

Koszty

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, szkolenia oraz przejazdu z Gdyni na miejsce szkolenia i z powrotem, pokrywa Centrum Współpracy Młodzieży. Uczestnik pokrywa jedynie część kosztów w kwocie 70 zł, którą prosimy wpłacać na konto:
Centrum Współpracy Młodzieży; ING Bank Śląski S.A. oddział w Gdyni; 30 1050 1764 1000 0022 3939 4089
tytułem: r(imię, nazwisko osoby) częściowy zwrot kosztów udziału w szkoleniu rJak pracować w zespoler1;,
Tuchomie 29.11-02.12.2007r1;.
W przypadku niezakwalifikowania się kwota zostanie zwrócona w postaci przelewu na konto wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w kwalifikacji do udziału w szkoleniu należy przesłać do Centrum Współpracy Młodzieży pocztą (ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia), faxem (58 660 64 45), pocztą elektroniczną (anna@cwm.org.pl), najpóźniej do
15 listopada 2007:
r11; wypełniony komputerowo lub czarnym długopisem drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy podstemplowany i podpisany przez upoważnioną osobę w organizacji r11; do pobrania ze strony internetowej CWM
r11; odpowiedzi na 5 pytań załączonych w formularzu zgłoszeniowym (na oddzielnej kartce)
r11; kopia dowodu wpłaty 70 zł na konto Centrum Współpracy Młodzieży
Uwaga: zgłoszenia bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w procesie kwalifikacyjnym.
Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.cwm.org.pl